👶 S kódom DENDETI získáte zľavu 25 % 🎁

👶 S kódom DENDETI zľava 20 % 🎁

Spracovanie osobných údajov

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Kto je správca Vašich osobných údajov?

Spoločnosť KINDY DESIGN s.r.o. so sídlom Řikovice 72, 570 01, Morašice,  Česká republika, IČO: 14154170, Telefón: +420 736 141 215, e-mail: anna@kindy.sk. Ako správca osobných údajov na základe povinnosti danej osobitnými zákonmi pri spracovaní osobných údajov Správca dbá práva na ochranu súkromného a osobného života subjektu údajov.

Aké Vaše osobné údaje spracovávame?

 1. Spracovávame také osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb.
 2. Ide výhradne o údaje, ktoré nám oznámite pri vytvorení objednávky nami poskytovaného tovaru, alebo ktoré získame v súvislosti s tým, že používate naše služby: meno a priezvisko e-mailová adresa telefónne číslo fakturačná adresa adresa IP adresa súbory cookies.

Kto je poverencom na ochranu osobných údajov?

Výkonom funkcie poverenca pre ochranu osobných údajov pre spoločnosť KINDY DESIGN s.r.o. je poverený Bc. Milan Kubík s týmito kontaktnými údajmi: KINDY DESIGN s.r.o., Řikovice 72, 570 01, Morašice, Česká republika, Tel: +420 736 141 215, E-mail: anna@kindy.sk.

Aký je účel spracovania Vašich osobných údajov?

 1. Primárnym dôvodom spracovávania Vašich osobných údajov je, aby sme umožnili využiť naše služby a mohli zaistiť a neustále zvyšovanie bezpečnosti našich služieb a Vašich osobných údajov.
 2. Vaše údaje sú ďalej spracovávané za účelom: poskytovania služieb v oblasti návrhu a realizácie plagátov, zlepšenia kvality našich služieb v oblasti návrhu a realizácie plagátov, zasielania obchodných oznámení prostredníctvom e-mailovej adresy, zodpovedania Vašich otázok, reklamácií a sťažností.

Komu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané?

Ďalšími subjektmi, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom, sú:

 1. advokátska kancelária a advokáti spolupracujúci so Správcom,
 2. účtovní a daňoví poradcovia spolupracujúci so Správcom,
 3. osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webov,
 4. osoby, ktoré pre nás zaisťujú dostatočné zabezpečenie a integritu našich služieb a webov a toto zabezpečenie tiež pravidelne testujú, spravidla sa jedná o vývojárov, marketingové špeciality, UX špecialistov, UI špecialistov, webdesignerov a odborných konzultantov.

Aké je zabezpečenie Vašich osobných údajov?

Usilujeme sa o to, aby Vami zverené údaje boli v maximálnom bezpečí. Za týmto účelom máme implementovaný rad technických a organizačných opatrení, ktoré ochránia Vaše osobné údaje pred neautorizovaným alebo nezákonným spracovaním a pred neúmyselnou stratou, zničením alebo poškodením.

Všetky dostupné rozhrania našich webových stránok alebo aplikácií na poskytovanie služieb sme navyše upravili tak, aby bola nastavená najvyššia možná miera súkromia.

Ako dlho sú vaše osobné údaje uchovávané?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (tj trvania zmluvného vzťahu medzi nami) alebo po celú dobu trvania nášho vzájomného obchodného vzťahu a následne po dobu primeranú na ochranu našich práv, uplatnenie nárokov z vadného plnenia či zodpovednosti za spôsobenú škodu. Konkrétna doba spracovania vyplýva tiež z účelu, na ktorý sa konkrétne Vaše osobné údaje spracovávajú.

V prípade udelenia explicitného súhlasu budeme Vaše údaje spracovávať po dobu uvedenú v tomto súhlase (ak je v súhlase konkrétna lehota uvedená), resp. do doby odvolania Vášho súhlasu. Tu by sme Vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na riadne poskytnutie služby, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní Vášho súhlasu (napr. pre doloženie skutočnosti, že sme údaje spracovávali so súhlasom či pre možnosť obrany proti právnym nárokom). Odvolaním súhlasu tiež nie je dotknuté predchádzajúce spracovanie osobných údajov, ku ktorému došlo na základe dodatočne odvolaného súhlasu.

Údaje získané v rámci registrácie k určitej našej službe, pokiaľ je možné túto službu využívať aj bez Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, potom spracovávame po dobu využívania registrovanej služby a ďalej obvykle 6-12 mesiacov po jej zrušení.

Aké sú Vaše práva pri spracovaní osobných údajov?

Rovnako ako má Správca svoje práva a povinnosti pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte aj Vy pri spracovaní Vašich osobných údajov priznané práva, ktoré sú stanovené a podrobne vymedzené právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Medzi tieto práva patria:

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať;
 • právo osobné údaje opraviť či doplniť;
 • právo požadovať obmedzenie spracovania;
 • právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;
 • právo požadovať prenesenie údajov;
 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov v určitých prípadoch;
 • právo na výmaz osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch;
 • a ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov č. 2016/679 po nadobudnutí jeho účinnosti.

Ako možno uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenie práva, podanie sťažnosti alebo čokoľvek iné, sa môžete obracať na e-mailovú adresu anna@kindy.sk

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dotazu na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov prosím využite možnosť odoslania e-mailu na adresu anna@kindy.sk alebo písomne ​​na adrese: Řikovice 72, 570 01 Morašice, k rukám poverenca pre ochranu osobných údajov.

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali Vašu totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k osobným údajom.

Používání souborů cookies

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača, tabletu, mobilu či pamäte koncových zariadení zákazníkov na našich webových stránkach. Tieto súbory nutne nemusia obsahovať osobné údaje, ale v prípade, keď nám zákazník také údaje v súvislosti s dokončením objednávky poskytne, môžu byť tieto priradené k informáciám uloženým v príslušných súboroch cookies.

Súbory Cookies využívame primárne za účelom zlepšenia a zjednodušenia pohybu zákazníkov na webových stránkach, na optimalizáciu, ďalej za účelom zaistenia lepších služieb pre našich zákazníkov av neposlednom rade aj na marketingové účely v rámci služieb tretích strán. Umožňujú nám sledovať návštevnosť webových stránok, jednotlivých podstránok, vytvárať užitočné štatistiky, prehľady a merať účinnosť reklamy. Za týmto účelom sú informácie o správaní našich zákazníkov odovzdávané reklamným systémom a sociálnym sieťam, nikdy nezdieľame Vaše ďalšie údaje (meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, atp.).

Pokiaľ využitie cookies a ich odovzdanie reklamným a sociálnym sieťam nezamedzíte vo svojom prehliadači a zotrváte na našich stránkach, budeme sa domnievať, že s využívaním týchto cookies a ich odovzdaním reklamným a sociálnym sieťam bezpodmienečne súhlasíte.

Návštevníci našich stránok môžu používanie súborov cookies odmietnuť prostredníctvom individuálneho nastavenia ukladania súborov cookies na svojom počítači, tablete alebo mobile (povolenie len pre určité weby), ďalej prostredníctvom spustenia funkcie tzv. anonymného prehliadania v prehliadači, ktoré ich počítač, tablet alebo mobil využíva, popr. . manuálnym zmazaním všetkých či jednotlivých súborov cookies.

V prípade, že sa rozhodnete niektoré cookies zakázať, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality či možnosti využitia služieb ponúkaných prostredníctvom našich webových stránok.

Nastavenie cookies
Používame cookies, aby sme Vám umožnili pohodlné prehliadanie webu a vďaka analýze prevádzky webu neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.
Nastavenia
Na tejto stránke môžete nastaviť súhlas na jednotlivé účely generovania a využívania súborov cookies. Ďalšie informácie o Cookies
Zaisťujú, že tieto stránky fungujú správne a bezpečne na všetkých zariadeniach.
Tieto cookies nám pomáhajú, aby sme vám ukazovali na internete takú reklamu, ktorá by sa vám mohla páčiť a bude pre vás užitočná.